Các Loại Áo Linh Mục Mặc Khi Cử Hành Thánh Lễ


Các Loại Áo Lễ: Áo Lễ là áo dành riêng cho các Linh Mục mặc khi cử hành Thánh Lễ. Áo lễ có nhiều màu khác nhau và được dùng trong mùa Phụng Vụ theo truyền thống trong Giáo Hội.

Màu Áo Ý Nghĩa
Áo Trắng:
(white)

5b5a7e81f23e6 cac loai ao linh muc mac khi cu hanh thanh le - Các Loại Áo Linh Mục Mặc Khi Cử Hành Thánh Lễ

Áo Trắng

Áo Trắng: Chỉ sự tinh truyền thanh khiết, thánh thiện và chiến thắng. Áo trắng được dùng trong các mùa sau:

– Mùa Giáng Sinh
– Mùa Phục Sinh
– Các Lễ về Chúa – trừ Chúa Nhật Lễ Lá và Thứ Sáu Tuần Thánh
– Các Lễ về Đức Mẹ
– Các Lễ về các Thiên Thần, các Thánh không tử đạo, các Thánh Nam Nữ.

Áo Ðỏ:
(red)

cac loai ao linh muc mac khi cu hanh thanh le - Các Loại Áo Linh Mục Mặc Khi Cử Hành Thánh Lễ

Áo Ðỏ

Áo Ðỏ: Chỉ lòng mến yêu, sự hy sinh đến chết vì Chúa, hiến dâng cuộc sống cho Thiên Chúa. Áo đỏ được dùng trong các Thánh Lễ sau:

– Chúa Nhật Lễ Lá
– Thứ Sáu Tuần Thánh
– Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
– Lễ các Thánh Tông Đồ và Thánh Sử – trừ Thánh Gioan Tông Đồ và Lễ Thánh Tử Đạo.

Áo Xanh:
(green)

5b5a7f02a67dd cac loai ao linh muc mac khi cu hanh thanh le - Các Loại Áo Linh Mục Mặc Khi Cử Hành Thánh Lễ

Áo Xanh

Áo Xanh: Chỉ sự vui tươi, nhiệt thành và hy vọng. Áo xanh được dùng trong:

– Mùa Thường Niên

Áo Tím:
(violet)

5b5a7f43adf5b cac loai ao linh muc mac khi cu hanh thanh le - Các Loại Áo Linh Mục Mặc Khi Cử Hành Thánh Lễ

Áo Tím

Áo Tím: Chỉ sự ăn năn, thống hối. Áo tím được dùng trong:

– Mùa Vọng
– Mùa Chay
– Các Lễ cầu hồn

Áo Hồng:
(pink)

5b5a7f840b61b cac loai ao linh muc mac khi cu hanh thanh le - Các Loại Áo Linh Mục Mặc Khi Cử Hành Thánh Lễ

Áo Hồng

Áo Hồng: Chỉ niềm vui trước kỳ hạn của màu thống hối. Áo hồng được dùng trong:

– Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng
– Chúa Nhật thứ tư mùa Chay


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *