Kinh phù hộ


Mẹ Hội Thánh luôn mong muốn con cái kết hiệp với Thiên Chúa, sống trong ơn nghĩa của Thiên Chúa với trọn tâm tình hiếu trung. Sự kết hiệp mật thiết với Chúa giúp mọi Kitô hữu sống đẹp lòng Chúa và “nên hoàn thiện, như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”1

Vì thế, Mẹ Hội Thánh dạy con cái hãy khởi đầu ngày mới bằng việc hướng lòng về Thiên Chúa, nhìn nhận những ơn lành Chúa đã thương ban mà thờ lạy và ca ngợi Người; đồng thời kín múc nguồn lực từ nơi Thiên Chúa để sống ngày mới một cách trọn vẹn và bình an qua tâm tình cầu nguyện trong “Kinh Phù Hộ”:

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Khởi đầu lời kinh này, chúng ta thưa: “Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng quyền phép vô cùng”. Thực ra, Chúa không cần chúng ta ca ngợi Chúa, nhưng chúng ta cần bầy tỏ niềm vui trong lòng một cách tự nhiên vì chúng ta đang kết hiệp với Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa vì Người hiện diện, Người nhân lành. Làm như vậy là ngay bây giờ chúng ta liên kết với sự ngợi khen đời đời của các thiên thần, các thánh trên thiên đàng; chúng ta được diễm phúc sống trong vinh quang của Thiên Chúa2. Cảm nghiệm được điều này, thánh Phaolô tông đồ đã dạy chúng ta: “Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa”3.

Khởi đầu ngày mới, chúng ta dâng lời kinh ca ngợi là lời cầu nguyện giúp chúng ta nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa Tể quyền năng, là Chúa trên hết các Chúa. Lời kinh ca ngợi tán dương Thiên Chúa, tôn vinh Người đã gìn giữ sinh mạng của chúng ta trong tay Người một cách an lành qua từng đêm; bởi vì ta thuộc về Chúa và Chúa thuộc về chúng ta. Lời kinh ca ngợi là lời kinh thể hiện lòng tin của chúng ta vào Chúa, để khi bước vào ngày mới chúng ta: “Xin Chúa ban ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay không phạm tội nào. Xin Chúa sửa ý nghĩ, lời nói, việc làm chúng con, để chúng con  nên trọn lành theo ý Chúa luôn”.

Thật vậy, lời kinh đưa chúng ta vươn tới đỉnh cao trọn lành; lời kinh dạy chúng ta không xin những ơn mà trần thế kiếm tìm, nhưng chúng ta xin một ơn làm đẹp lòng Chúa đó là ơn “không phạm tội”; “ơn chỉnh sửa lại từ suy nghĩ lời nói, cho đến việc làm để nên trọn lành như Chúa”. Lời kinh giúp chúng ta ý thức chúng ta là con Chúa, mà Chúa là Đấng trọn lành, Người không nhiễm ô nhơ tội lỗi; vì vậy mà chúng ta không được quyền sống trong tội. Kết hiệp với Chúa, nên một với Chúa đòi hỏi chúng ta xa lánh tội.

Tuy nhiên, vì mang thân phận bất xứng mọn hèn, nên lời ca ngợi của chúng ta cũng có phần bất xứng; vì thế, lời kinh dạy chúng ta luôn cậy dựa vào “công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần đời đời”.

Khi đọc lời kinh, Mẹ Hội Thánh muốn tâm hồn chúng ta hướng thiện, thờ lạy và ca ngợi Chúa; Mẹ Hội Thánh cũng muốn chúng ta ý thức thân phận tội lỗi để hoán cải, để xin ơn phù hộ mà sửa sai; Mẹ Hội Thánh cũng muốn chúng ta ý thức về công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô trên cuộc đời của mỗi người chúng ta, để chúng ta cậy dựa vào Người.

Nt. Maria Thérèse MINH THÙY, dòng Ðaminh Rosa Lima

_________________________________________________

1. Mt 5,48.

2. GLHTCG số 2639-2642, Youcat Việt Nam số 489.

3. Ep 5,19.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *