Kinh Thú Nhận


Cổ nhân có câu: “Khi đầu bạn cúi xuống chạm đất trong sự khiêm tốn, thì lòng bạn sẽ vươn thấu tới trời”. Câu nói ấy như vừa toát lên vẻ đẹp của sự khiêm tốn, vừa tỏ cho thấy có một thứ năng lực đặc biệt có thể giúp con người đạt tới đỉnh cao của sự trọn lành. Đó cũng là thái độ, tinh thần và cách thức mà ta cần phải có mỗi khi sám hối tội lỗi của mình qua lời “kinh Thú Nhận”.

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và cùng anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen

Khi “thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em” rằng “tôi đã phạm tội nhiều”, ta không chỉ nói một cách đại khái, mơ hồ mà là bày tỏ cõi lòng khiêm tốn, thật sự ý thức nghiêm túc về tình trạng tội lỗi của mình. “Tôi đã phạm tội nhiều”: Nhiều về số lượng và mức độ; nhiều về đối tượng xúc phạm, không chỉ với Chúa mà còn với anh chị em; nhiều về cách thức phạm tội và tội phạm cũng đa dạng, phức tạp nữa… Tôi đã phạm tội từ trong “tư tưởng”, cho đến “lời nói”, đến “việc làm”…

Chúa Giêsu đã từng nói: “Từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.1

Một khi ta không điều khiển được “tư tưởng” thì ta cũng chẳng thể kiềm chế được “lời nói” vì “lòng đầy miệng mới nói ra”.2 Và, vì ta không điều khiển được “tư tưởng” cũng như không kiềm chế được “lời nói”, cho nên ta sẽ không tránh khỏi những “việc làm” sai trái hay những hành động xấu xa tội lỗi hay những điều thiếu sót đáng tiếc. Thánh Phaolô đã từng có kinh nghiệm sâu sắc về điều này khi nói: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm”.3 Đây cũng chính là nguyên lý để giải thích tại sao “những điều thiếu sót” mà cũng bị coi là tội. Nghĩa là ta không chỉ đáng tội khi làm điều gì đó lỗi luật, nhưng còn bị xét phạt khi phớt lờ hay né tránh những điều thiện mà ta được mời gọi để thi hành ý muốn tốt lành của Thiên Chúa.

Ý thức được nguyên nhân và mọi hậu quả của tội lỗi là do mình gây ra nên ta khiêm tốn và thật lòng nhìn nhận: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Thực ra, việc ta nhận lỗi không phải chỉ tỏ ra mình là người có trách nhiệm “dám làm dám chịu”, nhưng đúng hơn là vì ta xác tín rằng: Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương hằng luôn muốn tha thứ và thương yêu, đang kiên nhẫn chờ đợi ta quay trở về với Người mỗi khi ta lầm lỗi. Và cũng như thánh Gioan tông đồ, ta chân nhận là mọi người đều phạm tội, nhưng cũng tin rằng: hễ ai biết nhìn nhận tội mình thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.4

Mặc dù đã can đảm nhận lãnh trách nhiệm nhưng ta cũng cần sáng suốt để nhận thấy sự nghiêm trọng và tác hại khôn lường mà tội lỗi có thể ảnh hưởng và chi phối cuộc đời ta: nó cắt đứt mọi tương quan với Thiên Chúa và với mọi người. Chính vì thế, tự sức riêng ta không thể nào đứng vững mà rất cần đến những sự bảo lãnh từ thiên giới và sự trợ giúp của những người đáng tin cậy. “Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và cùng anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta”.

Nt. Maria Thérèse MINH THÙY, dòng Ðaminh Rosa Lima

_______________________________________________________

1. Mc 7,23

2. Mt 12,34

3. Rm 7,19

4.1Ga 1,9


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *