Bất Nhẫn/ Thiếu Kiên Nhẫn/ Sốt Ruột …


(CN 3 PHỤC SINH C – Ga 21,1-19).

“... đêm ấy, họ không bắt được gì cả” (Ga 21,3).

Bất nhẫn, một sự dữ từ khước đối với người nào đó hay với những tiến triển, thường do thiếu niềm tin.

Những ví dụ về sự bất nhẫn: St 16,1-2: Ông Abraham và bà Sara đã không đợi Chúa cho họ người mà Ngài đã hứa; St 25,30: sự bất nhẫn của ông Esau khiến ông đánh mất quyền thừa kế; Ds 20,9-11: Ông Môsê và dân Israel tại Mơniva; Ds 21,4: dân Israel mất kiên nhẫn kêu trách Thiên Chúa và bị rắn cắn; Tv 106, 13: “Họ chóng quên công việc của Chúa, chẳng đợi lệnh Người ban”(x. Is 59,7).

bat nhanmthieu kien nhan sot ruot - Bất Nhẫn/ Thiếu Kiên Nhẫn/ Sốt Ruột ...

1Sm 13,6-12: Vua Saun dâng lễ mà không đợi ông Samuel; 2Sm 13,2: ông Ammôn và Tama em gái cùng cha khác mẹ; 2Sm 14,29: ông Absalom và tướng Giôáp; 2Sm 18,4: tướng Giôáp với ông Absalon; 2V 5,11-12: ông Naaman đi tắm 7 lần và được sạch; 2V 6,33: Vua Giôram; G 6,11 21,4: ông Giob; G 32,16: ông Êlihu.

Mt 18,29-30: kẻ mắc nợ không biết tha thứ; Lc 15,2: người con thứ đòi chia gia tài; Ga 21,3: ông Phêrô đi đánh cá; Cv 20,16: ông Phaolô không ghé Êphêsô để khỏi mất thời giờ, vội vã có mặt ở Giêrusalem ngày lễ Ngũ Tuần; 1Cr 11,20-21: các bữa ăn của Kitô hữu Côrintô; Kh 6,10-11: những người bị giết vì đức tin mong Chúa báo thù cho cái chết của họ.

Những cảnh báo đối với tính bất nhẫn:

Tv 37,7.11: “Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xảo trá”. Gv 19,2: “… bước vội vàng ắt có khi lầm lỡ”; Gl 6,9: “Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nên không sờn lòng”; Gc 1,19-20: “Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa”. (x. Cn 6,18 12,16 14,19 15,18 16,32); Cn 21,5 “ … ai vội vàng hấp tấp, ắt phải chịu đói nghèo” (x. Cn 28,22).

Cn 25,8: Phải cẩn trọng khi tranh cãi.

Những cảnh báo đối với các lời nói vội vàng (Cn 29,20; Gv 5,2; 7,9; 8,3; Kb 2,3).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *