Dấu thánh giá


Dấu Thánh Giá là cử chỉ các Kitô hữu ghi trên mình để tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và tưởng nhớ ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện qua cái chết trên Thập Giá và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu (x. GLHTCG 2157).

dau thanh gia 750x559 - Dấu thánh giá

Trong Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Latinh, khi làm Dấu Thánh Giá, tín hữu dùng bàn tay phải đặt lên trán, lên ngực, lên vai trái rồi vai phải theo hình Thánh Giá, vừa làm vừa đọc: “Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Dấu Thánh Giá là biểu tượng đặc trưng của người Công giáo, được dùng để khai mạc mọi cuộc cử hành Phụng vụ. Ngoài ra, tín hữu làm Dấu Thánh Giá trong nhiều hoàn cảnh: khi dùng bữa, khi đọc kinh, khi gặp khó khăn… để cảm tạ, ngợi khen và xin Chúa trợ giúp, chúc lành cho công việc sắp làm.

Tiểu ban Từ vựng – UBGLÐT/HÐGMVN


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *