Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi


Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi Đậm Sắc Màu Tây Nguyên

Nhà thờ chánh tòa Kon Tum (hay nhà thờ gỗ) là một nhà thờ Công giáo nằm trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, do các linh mục người Pháp khởi xướng năm 1913 được hoàn thành năm 1918.

ttxvn nhathokontum 1 750x458 - Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi

ttxvn nhathokontum 2 715x1200 - Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi

ttxvn nhathokontum 3 750x500 - Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi

ttxvn nhathokontum 4 750x500 - Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi

ttxvn nhathokontum 5 750x1125 - Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi

ttxvn nhathokontum 6 750x504 - Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi

ttxvn nhathokontum 7 750x502 - Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi

ttxvn nhathokontum 8 750x485 - Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi

ttxvn nhathokontum 9 750x502 - Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi

ttxvn nhathokontum 10 750x491 - Kiệt Tác Nhà Thờ Gỗ Kon Tum Hơn 100 Năm Tuổi


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *