Bây giờ và mãi mãi


Thật yên lòng khi biết rằng dù tương lai có thế nào và cho dù bạn có thể đối mặt với bất kỳ vấn đề và khó khăn gì, Chúa Giêsu muốn giúp bạn vượt qua chúng. Nếu bạn đã đón nhận Chúa Giêsu như là Đấng Cứu Độ, bạn có thể trông cậy vào sự chăm sóc vô cùng đặc biệt của Ngài.

Tôi nhận thấy đoạn Kinh Thánh gây xúc động nhất chính là Tin Mừng Gioan chương 14 đến chương 17. Chúa Giêsu dành thời gian ở cùng các môn đệ thân tính nhất của Ngài, trò chuyện với họ và động viên họ – chuẩn bị cho họ trước sự thật rằng không bao lâu nữa, Ngài sẽ rời khỏi thế gian này, và giải thích rằng Thần Khí của Ngài sẽ tiếp tục ở cùng họ.

Ngài nhắc họ nhớ rằng Ngài chính là đường dẫn họ đến Thiên đàng (x. Ga 14,6), và nói cho họ biết về những ngôi nhà tuyệt đẹp Ngài dành sẵn cho họ ở Thiên đàng (x. Ga 14,2-3). Ngài hứa sẽ đáp trả những lời cầu nguyện của họ (x. Ga 14,13-14). Ngài nói cho họ biết về Chúa Thánh Thần (x. Ga 14,16.26). Ngài hứa sẽ ban cho họ bình an siêu nhiên (x. Ga 14,27).

Ngài dạy họ tầm quan trọng của việc ở gần Ngài về mặt tinh thần để có được sự sống mà Ngài muốn ban cho họ (x. Ga 15,1.3-5). Ngài gọi họ là bạn hữu (x. Ga 15,15). Ngài kêu gọi họ chia sẻ tình yêu và chân lý của Ngài cho những người khác và hứa sẽ ban thưởng cho những gì họ làm bằng cách đáp trả những lời cầu nguyện của họ hoặc hành động thông qua họ (x. Ga 15,8.16). Ngài hứa ban ân sủng và bình an trong cơn thử thách và tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng Ngài đã chiến thắng thế gian (x. Ga 1633) – “thế gian” có nghĩa là những sự dữ đang thống trị thế giới trần tục này.

Kế đến, Ngài cầu nguyện cho những môn đệ của Ngài. “Lạy Cha, con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian” (Ga 17,15-18).

Thật không dễ dàng sống trong thế gian và không bị chao đảo bởi “những con sóng” của những rắc rối nơi thế gian, nhưng điều đó không phải là không thể. Bí quyết chính là hướng mắt nhìn về Chúa Giêsu, “Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12,2) và tin tưởng rằng Ngài sẽ giữ cho bạn nổi trên mặt nước (x. Mt 14,25-31).

Ngài đã hứa sẽ ở bên bạn bây giờ và mãi mãi, trong lúc thịnh vượng và gian nan (x. Dt 13,5), và không có gì có thể tách bạn ra khỏi sự quan tâm chăm sóc đầy yêu thương của Ngài (x. Rm 8,37-39).

Thiên Ân dịch


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *