Những câu hỏi thú vị về Thiên Chúa tạo dựng


HỎI. Khủng long được tạo dựng trước hay sau khi Thiên Chúa tạo dựng ông Adam và bà Êva? Chúng có sống khoảng thời gian Đại hồng thủy? Nếu khủng long mới xuất hiện khoảng 5.000 tới 10.000 năm trước , vậy LÀM SAO chúng ta giải thích việc hóa thạch hàng triệu năm?

ĐÁP. Chúng ta biết rằng khủng long hiện hữu vì có một số chứng cớ từ những vật hóa thạch. Một câu hỏi thường xuyên mà người ta đặt ra là khủng long ăn khớp theo niên đại ở chỗ nào. Nếu con người hiện hữu không lâu trước đó (thường là khoảng 6.000–10.000 năm) thì làm sao chúng ta giải thích về thời gian lâu dài mà khoa học đã ấn định đối với khủng long? Chính xác là khủng long được tạo dựng khi nào?

Vấn đề này là do sự hiểu lầm liên quan niên đại như đã được phác họa trong Kinh thánh. Sự hiểu lầm phổ biến là MỌI SỰ đã được tạo dựng trước khi con người được tạo dựng từ bụi cát. Kinh thánh cho biết có sự tạo dựng TRƯỚC khi tạo dựng ông Adam và bà Êva. Mặc dù con người được tạo dựng vào ngày thứ sáu, con người KHÔNG là sinh vật đầu tiên được tạo dựng. Điều này thường bị bỏ qua vì cách hiểu không đúng về câu 2 của chương I trong sách Sáng thế.

Mặc dù CON NGƯỜI chỉ vài ngàn tuổi, TRÁI ĐẤT vẫn nhiều tuổi hơn. Nhiều hơn bao nhiêu? Ct không chắc vì Kinh thánh không nói về vấn đề này. Theo Kinh thánh, tuần lễ tạo dựng trong chương I của sách Sáng thế chỉ là tái tạo dựng. Hayah là tiếng Do Thái, nghĩa là “là” trong câu 2 của chương I trong sách Sáng thế, và có thể dễ bị dịch là “trở thành” hoặc “đã trở thành”. Cách dịch đúng của sách Sáng thế 1:1-2 là:

“Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước”.

HỎI. Cầu vồng và màu sắc cầu vồng là biểu tượng gì trong Kinh thánh? Màu sắc cầu vồng có ý nghĩa tâm linh?

ĐÁP. Thật thú vị, cầu vồng được nói đến chủ yếu trong cuốn sách đầu tiên (Sáng thế) và cuốn sách cuối cùng (Khải huyền) của bộ Kinh thánh. Việc nói đến cầu vồng cũng thấy có trong chương I của sách Êdêkien.

Trong sách Sáng thế, cầu vồng xuất hiện ngay sau lụt Đại hồng thủy để “rửa sách” những người xấu khỏi trái đất. Cầu vồng là biểu tượng của Lòng Chúa Thương Xót và Giao ước của Ngài đã thiết lập với ông Nôe (đại diện loài người) là sẽ không còn tiêu diệt thế giới theo cách đó nữa. Ngài đã thiết lập Giao ước cho mọi thế hệ:

Thiên Chúa phán: “Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ mai sau: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Cây cung sẽ ở trong mây. Ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm ở trên mặt đất” (St 9:12-16).

Đám mây có cầu vồng trong đó, theo một cách nào đó, là hình ảnh Thiên Chúa, như Xh 13 nói: “Đức Chúa đi đằng trước họ: ban ngày thì ở trong cột mây để dẫn đường, ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng, nên họ có thể đi cả ban ngày lẫn ban đêm” (Xh 13:21).

Tổ phụ Tuổi thọ Tuổi lúc sinh con đầu lòng
Adam 930 tuổi *
Seth 912 tuổi 105 tuổi
Ênót 905 tuổi 90 tuổi
Cainan 910 tuổi 70 tuổi
Mahalêalen 895 tuổi 65 tuổi
Giarét 962 tuổi 162 tuổi
Enốc 365 tuổi 65 tuổi
Mathusêla 969 tuổi 187 tuổi
Lamếch 777 tuổi 182 tuổi
Nôe 950 tuổi 500 tuổi
Cuộc đời trước Đại hồng thủy trung bình là 857 tuổi

* Con trai đầu lòng của ông Adam là Cain và con thứ hai là Abel. Kinh thánh không nói về tuổi của ông Adam khi các con sinh ra. Seth sinh ra một thời điểm nào đó sau khi Cain giết Abel, khi đó ông Adam 130 tuổi.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ CatholicCulture.org)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *