Những hình ảnh đặc biệt về thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu


Có điều gì đó rất yên tĩnh và trầm tư khi nhìn vào những bức ảnh này. Mọi người đều yêu quý thánh nữ Têrêsa thành Lisieux – Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Những tấm ảnh rất đặc biệt được người chị Celine chụp lại, bao gồm tất cả các chị em nhà Martin ở Lisieux Carmel, cũng như mẹ Gonzaga.

Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 1
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 1
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 2
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 2
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 3
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 3
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 4
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 4
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 5
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 5
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 6
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 6
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 7
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 7
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 8
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 8
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 9
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 9
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 10
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 10
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 11
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 11
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 12
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 12
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 13
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 13
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 14
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 14
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 15
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 15
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 16
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 16
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 17
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 17
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu - 18
Hình ảnh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu – 18

(Theo Aetelia)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *