Những hình ảnh về núi Tabor, nơi Chúa Giêsu biến hình


Vua David ca ngợi Thiên Chúa – Đấng đã tạo ra phương bắc và phương nam – và nhà vua nói rằng núi Tabor cũng ngợi ca danh Người.

Núi Tabor nằm ở độ cao hơn 400m so với đồng bằng, và gần 600m so với mực nước biển. Đây chính là nơi các môn đệ được thấy Chúa Giêsu biến hình.

Ngày nay, núi Tabor thuộc vùng Galilea, miền bắc Israel. Lễ Chúa Giêsu hiển dung vừa được tổ chức trên núi Tabor.

tabor a 750x509 - Những hình ảnh về núi Tabor, nơi Chúa Giêsu biến hình

tabor b - Những hình ảnh về núi Tabor, nơi Chúa Giêsu biến hình

tabor c 750x563 - Những hình ảnh về núi Tabor, nơi Chúa Giêsu biến hình

tabor d 750x429 - Những hình ảnh về núi Tabor, nơi Chúa Giêsu biến hình

tabor e 750x563 - Những hình ảnh về núi Tabor, nơi Chúa Giêsu biến hình

tabor f 750x563 - Những hình ảnh về núi Tabor, nơi Chúa Giêsu biến hình

tabor g - Những hình ảnh về núi Tabor, nơi Chúa Giêsu biến hình

tabor h 750x563 - Những hình ảnh về núi Tabor, nơi Chúa Giêsu biến hình


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *