Hình Ảnh Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du


Hình ảnh Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du từ Giáo xứ Thái Hiệp – Hạt Biên Hòa về Giáo Xứ Tân Mai – Hạt Tân Mai tối qua 22/4/2018


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *