Người Đốt Nhà Thờ Là Xúc Phạm Nơi Thánh, Pháp Luật Xử Lý Như Thế Nào?


Hai hôm nay nhiều người xôn xao về vụ đốt nhà thờ Kỳ Đồng. Mình xin có cái nhìn từ góc độ pháp luật và từ góc độ Học Thuyết Xã Hội Công Giáo. Việc đốt nhà thờ này làm chúng ta nhớ đến HTXHCG 489: “Hòa bình không đơn giản chỉ là vắng bóng chiến tranh”

đốt nhà thờ Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Chân dung người vào phá hoại tài sản Nhà Thờ hôm 25-6-2020

1. Về pháp luật: Theo NGUYÊN TẮC, chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất, đình, đền, miếu, trụ sở tổ chức tôn giáo, các cơ sở đào tạo của tổ chức tôn giáo, kinh bổn sách và các đồ dùng thờ cúng được pháp luật bảo hộ. Như vậy, bất kỳ hành vi nào cố ý phá hoại các tài sản đó sẽ bị xử phạt.

Căn cứ Điều 143 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi 2009 và Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì hình phạt cho người đốt nhà thờ có thể như sau: phạt tù từ hai năm đến bảy năm với hành vi dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm khi có hành vi gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng.

Chúng ta chờ xem việc xét xử người đốt nhà thờ Kỳ Đồng thế nào.

2. Xét dưới góc độ Giáo Lý và Học Thuyết Xã Hội Công giáo

Giáo Lý Công giáo dạy: “Khủng bố là một trong những hình thức bạo lực tàn ác nhất gây kinh hoàng cho cộng đồng thế giới hiện nay; nó gieo thù hận, chết chóc, cũng như thôi thúc báo thù và trả đũa”(x. GLHTCG. 2297, HTXH 513)

“Phải lên án chính sách khủng bố một cách tuyệt đối. Chính sách khủng bố là sự khinh rẻ hoàn toàn mạng sống con người, và vì thế, không bao giờ có thể biện minh được: vì con người luôn luôn là cứu cánh chứ không bao giờ là phương tiện. Các hành vi khủng bố đánh thẳng vào phẩm giá con người và xúc phạm tới toàn thể nhân loại: “bởi đó, mọi người có quyền chống lại chính sách khủng bố” (HTXH 514, x. Gioan Phaolô II, Thông điệp Ngày Thế giới Hoà bình năm 2002)

Đây là tội phạm thánh vì đã xúc phạm nơi thánh.

“Điều 1205 Giáo Luật 1983 quy định: “Nơi thánh là những nơi đã được cung hiến hay được phép theo quy định của các sách phụng vụ, để dùng vào việc thờ phượng Thiên Chúa hay đề mai táng các tín hữu”.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *