Tiểu Sử Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long


Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long sinh ngày 25 tháng 1 năm 1953, tại Làng Rùa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

– 1965 -1972: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Gioan Đà Nẵng.

– 1972 – 1975: Học Triết học tại Đại Chủng Viện Hòa Bình.

– 1975 – 1978: Học Thần học tại Tòa giám mục Đà Nẵng.

– 1978 – 1982: Thi hành nghĩa vụ dân sự tại tỉnh Quảng Nam.

– Ngày 27-12-1990: Ngài được chịu chức linh mục, thuộc giáo phận Đà Nẵng.

– 1990 – 1994: Phó xứ giáo xứ Tam Kỳ, giáo phận Đà Nẵng.

– 1994 – 1998: Học giáo luật tại Học viện Công Giáo Paris, Pháp. Tốt nghiệp cử nhân giáo luật.

– 1998 – 2000: Chính xứ giáo xứ Hà Lam, giáo phận Đà Nẵng.

– 2000 – 2003: Chính xứ giáo xứ Trà Kiệu, giáo phận Đà Nẵng.

– 2003: Cha nhập hội linh mục Xuân Bích, được cử ra ở ĐCV Huế.

– 2003 – 2011: Làm linh hướng và giáo sư các môn: Giáo luật, Giáo sử và Huấn giáo tại Đại Chủng Viện Huế.

– Từ năm 2011 – 2013: Làm Giám đốc Đại Chủng Viện Huế.

Ngày 15 tháng 6 năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm linh mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long, hiện là Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Bích – Huế làm Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hoá, hiệu tòa Gummi di Bizacena.

2016 – Nay, Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng.

Tiểu sử Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long Tiểu sử Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long

Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *