Tiểu Sử Đức Cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO


Đức cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

Khẩu hiệu Giám mục: “Này là Mình Thy “(Mc 14,22)

Sinh ngày: 02 tháng 03 năm 1945: tại Thức Hóa, Bùi Chu.

1957: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu.

1964: Học tại Đại chủng viện Sài Gòn.

1965: Học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma.

1971: Thụ phong linh mục tại Rôma, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

1971-1976: Học tại Đại học Alfonsianum, Rôma ( Văn bằng: Tiến sĩ Thần học Luân Lý).

1976-2007: Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M).

1980-2009: Giáo sư tại phân khoa Truyền giáo- Đại học Giáo hoàng Urbano, viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo.

1981-2007: Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI.

1982-1983: Dọn Tiến sĩ Truyền giáo Đại học Giáo hoàng Gregoriana.

1987-1993: Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ

1992-2001: Thành viên tổ chức” Nostra Aetate” thuộc Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên tôn

1995-2000: Thành viên Ủy ban Mục vụ Đại Năm Thánh 2000

1999-2005: Giám đốc văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại, trực thuộc bộ Truyền giáo

Đức cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO

2001-2012: Tư vấn Hội đồng Tòa thánh về đối thoại Liên tôn

2009-2013: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc

28.02.2013: Được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc

05.04.2013: Được tấn phong Giám mục tại tòa Giám mục Xuân Lộc

04.06.2015 : Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc

07.05.2016 : Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *