Tiểu Sử Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai


Đức cha Phêrô Huỳnh văn Hai sinh ngày 18/05/1954: Sinh tại Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long

1966: Học tại Tiểu chủng viện Vĩnh Long và sau đó tại Đại chủng viện Xuân Bích Vĩnh Long.

1978: Sống tại gia đình

1991: Tiếp tục học tại Chủng viện Vĩnh Long

Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai

31/08/1994: Thụ phong linh mục cho giáo phận Vĩnh Long

1994–2004: Học tại Institut Catholique de Paris, Pháp và đậu bằng tiến sĩ triết học;

2004–2008: Đặc trách ơn gọi tại giáo phận Vĩnh Long

Từ năm 2008: Giáo sư Triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ và Đại chủng viện Thánh Giuse, Tổng giáo phận Tp HCM.

Từ năm 2012: Phó Giám đốc Đại chủng viện Cần Thơ.

7/10/2015: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, làm Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *