Tiểu Sử Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn


Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

05/03/1934 Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh tại Hòa Thành, Cà Mau.

1944-1946: học tại Tiểu chủng viện Cù lao Giêng.

1946-1954: học tại Tiểu chủng viện Nam Vang.

1954-1956: học Triết học tại ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn.

1956-1961: dạy học tại Bạc Liêu.

1961-1965: học Thần học tại ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn.

25/05/1965: Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang phong chức linh mục tại Nhà Thờ Chánh Tòa Cần Thơ.

1965-1968: dạy học tại Tiểu Chủng Viện Á Thánh Quý.

1968-1971: học Quản Trị và Giáo Dục tại ĐH Loyola.

1971-1974: dạy học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Quý.

1974: Giám đốc Tiểu chủng viện Á Thánh Quý.

1976: phụ trách đào tạo linh mục giáo phận Cần Thơ.

1988: Giám đốc tiên khởi Đại chủng viện Thánh Quý.

22/03/1993: ĐGH Gioan Phaolô II ban sắc phong bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho.

11/08/1993: thụ phong Giám mục tại ĐCV Thánh Quý.

12/08/1993: nhận chức GM phó Giáo phận Mỹ Tho.

1996: Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục VIệt Nam.

10/03/1998: ĐGH Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục TGP. TPHCM.

02/04/1998: nhận chức Tổng Giám mục TGP. TPHCM.

29/09/2003: được đưa vào danh sách các tân Hồng y.

21 – 22/10/2003: ĐGH Gioan Phaolô II trao mũ và nhẫn Hồng y Linh Mục Thánh Ðường Thánh Justino tại Rô-ma.

24/11/2003: thành viên Bộ Phụng Tự & Kỷ Luật Bí Tích và Thánh Bộ Truyền Giáo Tòa Thánh Vatican.

4/2005: tham dự Cơ mật viện để bầu tân Giáo Hoàng, sau khi ĐGH Gioan Phaolô II qua đời.

3/2013: tham dự Cơ mật viện để bầu tân Giáo Hoàng, sau khi ĐGH Bênêđictô XVI thoái vị ngày 28/02/2014.

22/03/2014: Nghỉ hưu.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *